ETT VÄRMLÄNDSKT SKOGSBAD

Att sitta på en stubbe i skogen eller att skogspromenader gör gott för kropp och själ är en välbevarad hemlighet på landet. Den moderna stadsmänniskan har så sakteliga förlorat kopplingen till naturen och steget ut i det fria blir allt längre.

Skogsbadet är då du ”disconnectar” från vardagen och fokuserar dina sinnen på att känna in skogen och bara vara. Hör lövens brus och lyssna efter skogens väsen. Försök att inte grubbla utan vara här och nu, tillåt dig att sänka tempot och ta många pauser under tiden du planlöst utforskar skogen. Skogsbad är inte beroende av vandringsleder och riktmärken, syftet är att förflytta sig i sinnet snarare än med kroppen. Skogsbad handlar om kravlöshet, att vara i nuet och känna samhörighet med naturen, när målet och riktningen inte är förutbestämd öppnar det upp för att ta in skogens alla detaljer.

Trenden kommer ursprungligen från Japan. På 70-talet noterade man att till synes friska personer dog oförklarligt – tills man hittade den gemensamma nämnaren att de hade spenderat nästan all vaken tid med krävande arbete. Då började man plantera “terapiskog” i Japan. Tiden som överarbetade människor spenderade i skogen kallades Shinrin-Yoku och betyder ordagrant skogsbad. Innebörden är helt enkelt att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. I Japan är skogbadet fortfarande en väl etablerad rekreationsform men fenomenet har nu spridit sig snabbt till övriga delar av världen. Allt fler studier visar på skogsbadets välgörande egenskaper och naturens positiva påverkan på vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

Över hela världen görs forskning på skogsmedicin. Gemensamt visar den att det uppstår en rad positiva effekter i kroppen när du vistas i skogen regelbundet.

  • Kroppens immunförsvar stärks
  • Sänker nivåerna av stresshormet kortisol
  • Att vistas i en stressfri miljö, som skogen är, sänker blodtrycket
  • Stress och oroskänslor minskar
  • Ökar koncentrationsförmågan och kreativiteten
  • Ökar sinnesnärvaron och det allmänna välbefinnandet
  • Upplevs lindra kroniska smärtor.

Förutom de positiva effekterna som skogsbadet ger på det personliga planet, kommer utövandet sannolikt även bidra till en ökad respekt för vår natur och därmed även minska påverkan på vår miljö.

Ta chansen att njuta av ett skogsbad när du är hos på Happie Camp.